ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα προγράμματά περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε περιλαμβάνουν:

  • Αυστηρή πολιτική ανακύκλωσης για χαρτί, γυαλί, μέταλλο, αλουμίνιο και εισαγωγή κάδων ανακύκλωσης για τους επισκέπτες
  • Μείωση της χρήσης μη ανακυκλώσιμων προϊόντων. Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικά καλαμάκια και πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης
  • Τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων για την άρδευση της γύρω γεωργικής έκτασης, με χρήση συστημάτων αυτόματης άρδευσης και εξοικονόμησης νερού
  • Τακτικός έλεγχος για διαρροές νερού και συνεχής συντήρηση
  • Χρήση μεσογειακών φυτών με χαμηλές ανάγκες άρδευσης και χρήση οργανικών λιπασμάτων
  • Οικολογικές πρακτικές δόμησης όπως χρήση διπλών θερμομονωτικών κουφωμάτων και πιστοποιημένων χρωμάτων
  • Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και πιστοποίηση ISO 22000 και ISO 14001
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Awards