ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε ενέργεια στα ξενοδοχεία της MarBella Collection:

  • Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την παροχή ζεστού νερού στα ξενοδοχεία μας, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας κατά 75%
  • LPG Φυσικό αέριο – χρησιμοποιείται στην κουζίνα και στο πλυντήριο
  • Μαγνητικές κάρτες κλειδιών δωματίου –ελέγχουν ηλεκτρικά συστήματα και μειώνουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 15%
  • Χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας LED με αποτέλεσμα εξοικονόμηση κατά 25%.
  • Βαλβίδες ρύθμισης νερού σε όλες τις κοινόχρηστες βρύσες και τουαλέτες για μείωση της κατανάλωσης νερού
  • Σύστημα αφαλάτωσης (300 m3/ημέρα) που καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων νερού του ξενοδοχείου MarBella Corfu με αποτέλεσμα εξοικονόμηση της τάξεως του 40%.
  • Εγκατάσταση συστοιχίας πυκνωτών για τη βελτίωση της τάσης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την περιοχή του Αγίου Ιωάννη Περιστερών.
  • Πολιτική Διαχείρισης Ενέργειας – Δεσμευόμαστε για την επίτευξη βελτίωσης στην ενεργειακή επίδοση της Εταιρείας με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας και καλών πρακτικών:

– Εφαρμόζουμε πλήρως την Ελληνική και Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία και τις άλλες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις συμμόρφωσης που η εταιρεία έχει ενυπογράφως αποδεχθεί και σχετίζονται με την χρήση και κατανάλωση ενέργειας και την ενεργειακή επίδοση της Εταιρείας

-Δεσμευόμαστε στην παροχή των απαιτούμενων πόρων και πληροφοριών, ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί και στόχοι που τίθενται στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας

-Λαμβάνουμε υπόψη στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των υπηρεσιών μας

-Υποστηρίζουμε την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης

-Μεριμνούμε για τη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού μας

-Κάθε χρόνο αξιολογούμε την ενεργειακή επίδοσή μας και καθορίζομε νέους στόχους, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση

-Επιδιώκουμε την υιοθέτηση της ενεργειακής πολιτικής μας από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Awards