ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

  • Σεβόμαστε και προστατεύουμε το θαλάσσιο περιβάλλον μας. Οι παραλίες μας βραβεύονται με Γαλάζια Σημαία από το 2016 ως αναγνώριση της φιλικής προς το περιβάλλον δραστηριότητας μας, ενώ ορισμένες θαλάσσιες περιοχές έχουν ανακηρυχθεί προστατευόμενες από το Natura 2000, ενός Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου που προστατεύει ενδιαιτήματα με σπάνια είδη καθώς και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
  • Μας απονεμήθηκε το Green Key, ένα διεθνές οικολογικό βραβείο ως αναγνώριση της «πράσινης» τουριστικής μας αντίληψης.
  • Εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων σε όλα τα εστιατόριά μας, δωρίζοντας τυχόν πλεονάζοντα τρόφιμα στις τοπικές κοινωνίες, όπου απαιτείται.
  • Ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μείωση της χρήσης πλαστικών, σε συμμόρφωση με τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις.
  • Ανακυκλώνουμε χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες ανακύκλωσης του Δήμου
  • Εξασφαλίζουμε βέλτιστες συνθήκες εργασίας σε απόλυτη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για όλο το προσωπικό μας. Προάγουμε τη διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας και καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για τη συνεχή ανάπτυξη, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού μας.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Awards