ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MARBELLA Hotel and Tourist Enterprises S.A.» και τον διακριτικό τίτλο «MARBELLA S.A.» (εφεξής η Εταιρεία), η οποία εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Περιστερών Κέρκυρας, έχει υπό την ιδιοκτησία της και λειτουργεί το Ξενοδοχείο «MARBELLA CORFU» (εφεξής το Ξενοδοχείο). Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγονται είτε μέσω της ιστοσελίδας «www.marbella.gr» (εφεξής η Ιστοσελίδα) είτε από άλλες πηγές κατά την επίσκεψή σας στο Ξενοδοχείο, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός ( ΕΕ) 2016/679) – εφεξής ο «Κανονισμός GDPR») και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η Πολιτική Απορρήτου σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγονται από την Εταιρεία είτε μέσω της Ιστοσελίδας «www.marbella.gr» είτε από άλλες πηγές κατά την επίσκεψή σας στο Ξενοδοχείο, και αποτελεί ενημερωτική ανακοίνωση προς τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού GDPR. Ειδικές ενημερωτικές ανακοινώσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται επίσης να περιέχονται σε έντυπα που καλείστε να υπογράψετε για να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες του Ξενοδοχείου ή να λάβετε υπηρεσίες που προσφέρονται στο Ξενοδοχείο.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και ΥΠΔ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “MARBELLA Hotel and Tourist Enterprises S.A.” και τον διακριτικό τίτλο «MARBELLA S.A.» (εφεξής η Εταιρεία), η οποία εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Περιστερών Κέρκυρας και έχει υπό την ιδιοκτησία της και λειτουργεί το Ξενοδοχείο «MARBELLA CORFU».

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ο ΥΠΔ) στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@marbella.gr

Ποια είναι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και για ποιους λόγους

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία είναι απαραίτητη και συνδέεται απόλυτα με την παροχή των υπηρεσιών του Ξενοδοχείου. Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται προκειμένου να σας παρέχουμε τις ξενοδοχειακές μας υπηρεσίες βάσει της σύμβασης που έχετε συνάψει μαζί μας είτε απευθείας είτε μέσω τουριστικού πράκτορα. Αυτά τα δεδομένα περιέχουν καταρχήν το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία ταυτότητας ή/και διαβατηρίου, τη διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και email), τις διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο και τις ημερομηνίες διαμονής, καθώς και πρόσθετα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μπορεί να λάβει η Εταιρεία στο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, π.χ από τη χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών του Ξενοδοχείου (συμμετοχή σε εκδρομές ή αθλητικές δραστηριότητες, χρήση γυμναστηρίου ή σπα κ.λπ.) ή για την ικανοποίηση ειδικού αιτήματός σας (π.χ. ειδικό πρόγραμμα γευμάτων, αποφυγή κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφίμων, ενδεχόμενες αλλεργίες κλπ).

Για να σας παρέχουμε τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες που ζητήσατε κατά την κράτηση δωματίου στο Ξενοδοχείο μας, να ανταποκριθούμε στα προσωπικά σας αιτήματα (π.χ. ειδική διατροφή) και να σας προσφέρουμε υπηρεσίες φιλοξενίας υψηλής ποιότητας, τόσο κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο καθώς και κατά τη συμμετοχή σας σε δραστηριότητες και άλλες υπηρεσίες, σας ζητείται να υπογράψετε συγκεκριμένα έντυπα και να συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται κάθε φορά. Χωρίς αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή που επιθυμείτε να σας προσφέρουμε.

Κατά την άφιξή σας, καθώς και κατά τη διαμονή σας στο Ξενοδοχείο, σας ζητείται να συμπληρώσετε έντυπα, μέσω των οποίων η Εταιρεία συλλέγει και καταχωρεί τα προσωπικά σας δεδομένα που απαιτούνται από το νόμο ή είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους πελάτες της . Εάν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή και την καταχώριση αυτών των προσωπικών δεδομένων, δεν θα είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες Ξενοδοχείου μας και δεν θα μπορείτε να μείνετε στο Ξενοδοχείο.

Για τα δεδομένα ή πληροφορίες που δεν απαιτούνται από το νόμο ή η καταχώριση των οποίων δεν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντί σας, ζητάμε από εσάς τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία τους σε κάθε σχετικό έντυπο. Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται από την Εταιρεία στο πλαίσιο των ξενοδοχειακών υπηρεσιών που σας προσφέρει και στην προσπάθειά της να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητά τους και να ικανοποιεί τις προσωπικές ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Σε περίπτωση που έχετε ζητήσει πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, τα δεδομένα της αποθηκεύονται μέχρι την ημερομηνία αναχώρησής σας από το Ξενοδοχείο. Μετά την εξόφληση της διαμονής σας και την αναχώρησή σας, όλα τα δεδομένα που αφορούν την πιστωτική σας κάρτα διαγράφονται.

Προκειμένου να συμμετάσχετε σε αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνει το Ξενοδοχείο, να ασκηθείτε στο γυμναστήριο ή να ακολουθήσετε θεραπείες Spa, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την καταχώριση προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την προστασία σας από τη συμμετοχή σε ακατάλληλες δραστηριότητες . Χωρίς αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε σε αθλητικές δραστηριότητες, να χρησιμοποιήσετε το γυμναστήριο του ξενοδοχείου και το Spa.

Το Ξενοδοχείο βιντεοσκοπεί τους χώρους στους οποίους η βιντεοσκόπηση επιτρέπεται από το νόμο, για την αποτροπή αδικημάτων κατά προσώπων και αγαθών, τηρώντας όλα τα μέτρα για την προστασία της εικόνας σας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία περί βιντεοσκόπησης χώρων για λόγους ασφαλείας.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η φωτογραφία σας να μην εμφανίζεται στον Ιστότοπο, τα κοινωνικά δίκτυα και σε διαφημιστικό, προωθητικό ή άλλο σχετικό υλικό, χωρίς την πρότερη ρητή συγκατάθεσή σας, στην οποία καθορίζεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει αυτή. Μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η φωτογραφία σας διαγράφεται.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς την πρότερη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Εθνική Νομοθεσία, τους κανονισμούς και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου να ασκήσει δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να τεκμηριώσει ή να υπερασπιστεί τις νομικές αξιώσεις της, να προστατεύσει τα δικά της έννομα συμφέροντα, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 6 και 9 του Κανονισμού GDPR.

Πώς αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας και για ποιο χρονικό διάστημα

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με έντυπα ή αυτοματοποιημένα μέσα, που διασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και νομιμότητας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR, η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο τη χρήση των προσωπικών δεδομένων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο για τον καθορισμό της χρονικής αυτής περιόδου βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που επιτρέπουν ή επιβάλλουν οι νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας, καθώς και στις αρχές που αφορούν την ελαχιστοποίηση των προσωπικών δεδομένων, τον χρονικό περιορισμό της αποθήκευσης τους και την ορθολογική διαχείριση των αρχείων.

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Τα Προσωπικά Δεδομένα των ανηλίκων που διαμένουν στο Ξενοδοχείο υποβάλλονται πάντα από τους γονείς/κηδεμόνες που τους συνοδεύουν, με τη συγκατάθεση των οποίων λαμβάνει χώρα και η ενδεχόμενη επεξεργασία τους. Κατά την αποχώρηση από το Ξενοδοχείο όλα τα στοιχεία των ανηλίκων διαγράφονται, εκτός από αυτά που απαιτείται να τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την περιήγηση στον Ιστότοπο

Εάν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο χωρίς να χρησιμοποιήσετε καμία από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες του, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιορίζεται στα προσωπικά δεδομένα περιήγησης, τα δεδομένα που είναι απαραίτητο να αποσταλούν στον Ιστότοπο για τη λειτουργία του στο Διαδίκτυο ( π.χ. διευθύνσεις IP), καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος παρακολούθησης των cookies. Η Εταιρεία συλλέγει αυτά τα δεδομένα (π.χ. αριθμός επισκεπτών στην Ιστοσελίδα, μέση διάρκεια παραμονής) από τον συνεργάτη της που έχει αναλάβει τη διαχείριση της Ιστοσελίδας, με μοναδικό σκοπό τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και τη σωστή λειτουργία της. Η Εταιρεία δεν έχει καμία δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση συγκεκριμένου ατόμου (π.χ. διεύθυνση MAC ή IP). Το τρίτο μέρος στο οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση της Ιστοσελίδας από την Εταιρεία έχει αποκλειστικά αυτή τη δυνατότητα. Το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την διαχείριση της ιστοσελίδας συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR και δεν συλλέγει, σε καμία περίπτωση, δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση χρηστών. Ωστόσο, δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού του χρήστη μέσω της σύνδεσης, με δεδομένα που κατέχουν τρίτα πρόσωπα, τα παραπάνω δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν από τρίτο συνεργάτη της Εταιρείας για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση δραστών σε περίπτωση αστικών αδικημάτων που διαπράχθηκαν είτε κατά της Ιστοσελίδας και της Εταιρείας είτε κατά τρίτων, μέσω της Ιστοσελίδας ή με χρήση του Wi-Fi του Ξενοδοχείου. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω, αποθηκεύονται προσωρινά για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για την Ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία αναφέρεται παραπάνω.

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους (ιστοσελίδες τρίτων), οι οποίοι ενδέχεται να αποκτήσουν τελικά πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να διασφαλίσουν την παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια, Web hotelier). Προκειμένου να λάβετε άμεσα γνώση και πληροφορίες για την καταγραφή, τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από οποιονδήποτε εξ αυτών, παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου των ιστοσελίδων τρίτων με τους οποίους έχετε επιλέξει να συνδεθείτε.

Πώς διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα, κατάλληλα, ενδεδειγμένα και προβλεπόμενα από τον Κανονισμό GDPR οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Η Εταιρεία διατηρεί τα συμπληρωμένα έντυπα σε χώρο με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση και χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας υπολογιστών για την προστασία των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου τα προσωπικά σας δεδομένα, με όποιον τρόπο και αν καταγράφονται, να προστατεύονται από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, από παράνομη χρήση τους, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, καθώς και από κοινοποίηση χωρίς συναίνεση.

Ποια άτομα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι της Εταιρείας και το προσωπικό του Ξενοδοχείου, που πρέπει να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και την παροχή των ξενοδοχειακών υπηρεσιών που έχετε ζητήσει κατά τη διαμονή σας στο Ξενοδοχείο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται τελικά να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, τα οποία παρέχουν στην Εταιρεία εμπορικές, επιχειρηματικές ή άλλες υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ξενοδοχείου και την υποστήριξη της Εταιρείας και του Ξενοδοχείου στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε (π.χ. τουριστικά γραφεία, πρακτορεία οργάνωσης εκδρομών, φορείς οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων, φορείς υποστήριξης ιστοσελίδων, φορείς παροχής υπηρεσιών πληροφορικής) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Τα τρίτα μέρη λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR, με τον οποίο συμμορφώνονται πλήρως.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιούνται σε αποδέκτες που καθορίζονται από την ισχύουσα κατά καιρούς νομοθεσία, με την οποία η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία υποχρεούται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάθε αρμόδια Αστυνομική, Εισαγγελική και Δικαστική Αρχή, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή δοθεί σχετική εντολή σε αυτήν.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι, όσον αφορά τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεταφορά πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR και μόνον σε χώρες που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη διακίνηση δεδομένων ή που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού GDPR. Μεταξύ άλλων, μπορείτε: να επιβεβαιώσετε την ύπαρξη ή όχι των προσωπικών σας δεδομένων, να ελέγξετε το περιεχόμενό τους, την προέλευσή τους, την ακρίβειά τους και τη θέση τους, να ζητήσετε αντίγραφο αυτών και ενδεχόμενες διορθώσεις, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή και τη διαγραφή τους, καθώς και να απαγορεύσετε την χρήση τους σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας και μάρκετινγκ (οι οποίες περιορίζονται σε συγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας). Μπορείτε επίσης, όποτε το επιθυμείτε, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να υποβάλετε παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν τις θεωρείτε εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες στο πλαίσιο της σχέσης σας με την Εταιρεία, καθώς και να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ή/και με τον ΥΠΔ στις Διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω, προκειμένου να υποβάλετε αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία και να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δύναται να αλλάξει, προκειμένου να συμμορφώνεται με την κατά καιρούς ισχύουσα νομοθεσία και να συμφωνεί με τις εντολές και τις αποφάσεις που εκδίδονται κάθε φορά από τους αρμόδιους φορείς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς, σας συμβουλεύουμε να ανατρέχετε τακτικά σε αυτή, ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι για ενδεχόμενες αλλαγές στο περιεχόμενό της.

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies που βοηθούν στη διαδικασία προσαρμογής των μηνυμάτων και του περιεχομένου που βλέπετε κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

Επισκέπτες που διαμένουν στα ξενοδοχεία μας κατά τη διάρκεια της σεζόν 2020

Στην MARBELLA S.A. επεξεργαζόμαστε δεδομένα τα οποία είτε επιβάλλονται από το νόμο είτε είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς. Στο πλαίσιο αυτό, α) συλλέγουμε και καταχωρούμε δεδομένα που αφορούν την ταυτότητά σας (όνομα, επίθετο, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης) και την επικοινωνία μας μαζί σας (τηλέφωνο, e-mail, στοιχεία άφιξης, υπεύθυνος επικοινωνίας), β) ζητάμε το όνομα και την ημερομηνία γέννησης των συνοδευόμενων μελών, γ) κρατάμε αρχείο με τις εκδηλώσεις στα ξενοδοχεία μας και δ) καταχωρούμε τις προσωπικές σας προτιμήσεις που μας έχετε κοινοποιήσει, ώστε το Ξενοδοχείο να σας προσφέρει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Αυτά τα δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που είτε επιβάλλεται από το νόμο είτε είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς. Τα πεδία που υποδεικνύονται ως «υποχρεωτικά» ζητούνται για σκοπούς παρακολούθησης επαφών σε περίπτωση κρούσματος Covid. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα διενεργείται μόνο για το σκοπό αυτό και για το χρόνο που ορίζει ο νόμος.

Συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει το Πρωτόκολλο Covid19 της συλλογής MarBella «WE CARE», για την πρόληψη της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 και δηλώνετε ότι θα ακολουθείτε τους εσωτερικούς κανόνες στο πλαίσιο της προσωπικής σας ευθύνη έναντι των άλλων.

Awards