ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MARBELLA Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «MARBELLA Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία), η οποία εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Περιστερών Κέρκυρας και είναι ιδιοκτήτρια και λειτουργεί το Ξενοδοχείο «MARBELLACORFU» (εφεξής Ξενοδοχείο) αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του ζητήματος της διασφάλισης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που συλλέγονται είτε μέσω του ιστότοπου «www.marbellacollection.gr» (εφεξής Ιστότοπος) είτε από άλλες πηγές όταν επισκέπτεσθε το Ξενοδοχείο, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής «Κανονισμός GDPR») και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η Πολιτική Απορρήτου σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγονται από την Εταιρία, είτε μέσω του Ιστότοπου «www.marbellacollection.gr» είτε από άλλες πηγές, όταν επισκέπτεσθε το Ξενοδοχείο και συνιστά ενημερωτική ειδοποίηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR. Ειδικές ενημερωτικές ειδοποιήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να περιέχονται και σε έντυπα που καλείσθε να υπογράψετε προκειμένου να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες του Ξενοδοχείου ή προκειμένου να λάβετε υπηρεσίες που προσφέρονται εντός του Ξενοδοχείου.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και ΥΠΔ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία«MARBELLA Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «MARBELLA Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία), η οποία εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Περιστερών Κέρκυρας και είναι ιδιοκτήτρια και λειτουργεί το Ξενοδοχείο «MARBELLACORFU». 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΥΠΔ) στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@marbella.gr

Ποια είναι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και για ποιους λόγους

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία είναι αναγκαία και απόλυτα συνδεδεμένη με την παροχή των υπηρεσιών του Ξενοδοχείου. Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται προκειμένου να σας προσφέρουμε τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες μας με βάση τη σύμβαση που έχετε συνάψει μαζί μας είτε απευθείας είτε μέσω τουριστικού πράκτορα. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν καταρχήν το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία ταυτότητας ή / και διαβατηρίου, τη διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και email), τις διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο και τις ημερομηνίες διαμονής, καθώς και τα πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο διεξαγωγής της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της π.χ. από τη χρήση πρόσθετων υπηρεσιών του Ξενοδοχείου (συμμετοχή σε εκδρομές ή σε αθλητικές δραστηριότητες, χρήση γυμναστηρίου ή spa κλπ.) ή προκειμένου να ικανοποιηθεί ειδικό αίτημά σας (π.χ. ειδικό διαιτολόγιο, αποφυγή κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφών, τυχόν αλλεργίες κλπ.).

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες που έχετε ζητήσει με την κράτηση δωματίου στο Ξενοδοχείο μας, να ανταποκριθούμε στα προσωπικά αιτήματά σας (π.χ. ειδική διατροφή) και να σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φιλοξενίας, τόσο κατά την άφιξή σας στο Ξενοδοχείο όσο και κατά τη συμμετοχή σας σε δραστηριότητες και λοιπές υπηρεσίες, καλείσθε να υπογράψετε συγκεκριμένα έντυπα και να συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται κάθε φορά. Χωρίς αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή που επιθυμείτε να σας προσφέρουμε.

Κατά την άφιξή σας, καθώς και κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Ξενοδοχείο, καλείσθε να συμπληρώσετε έντυπα, μέσω των οποίων η Εταιρεία συλλέγει και καταχωρεί προσωπικά δεδομένα σας που επιβάλλονται από το νόμο ή είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους πελάτες της. Αν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή και την καταχώρηση αυτών των προσωπικών δεδομένων, δεν θα μπορούμε να σας προσφέρουμε τις Ξενοδοχειακές υπηρεσίες μας και δεν θα μπορείτε να μείνετε στο Ξενοδοχείο.

Για όσα στοιχεία ή πληροφορίες δεν απαιτούνται από το νόμο ούτε είναι αναγκαία η καταχώρησή τους για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντί σας, σας ζητούμε στο εκάστοτε έντυπο τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία τους. Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, γίνεται από την Εταιρεία στο πλαίσιο των ξενοδοχειακών υπηρεσιών που σας προσφέρει και στην προσπάθειά της να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητά τους και να ικανοποιεί τις προσωπικές ανάγκες σας που είναι διαφορετικές για κάθε πελάτη.

Σε περίπτωση που έχετε ζητήσει πληρωμή με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της αποθηκεύονται μέχρι την ημερομηνία αναχώρησής σας από το Ξενοδοχείο. Μετά την εξόφληση της διαμονής σας και την αναχώρησή σας, όλα τα στοιχεία που αφορούν την πιστωτική κάρτα σας, διαγράφονται.

Προκειμένου να συμμετάσχετε σε αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνει το Ξενοδοχείο, να γυμναστείτε στο γυμναστήριο ή να ακολουθήσετε θεραπείες στο Spa,  ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και καταχώρηση προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη δική σας προστασία από συμμετοχή σε μη ενδεικνυόμενες δραστηριότητες. Χωρίς αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας, δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε σε αθλητικές δραστηριότητες, στο γυμναστήριο και στο  Spa του Ξενοδοχείου.

Το Ξενοδοχείο βιντεοσκοπεί τους χώρους στους οποίους αυτό επιτρέπεται νομοθετικά, για την αποτροπή αδικημάτων σε βάρος προσώπων και αγαθών, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας της εικόνας σας, σύμφωνα με τα όσα επιβάλλει η σχετική νομοθεσία περί βιντεοσκόπησης χώρων για λόγους ασφαλείας.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην εμφανιστεί φωτογραφία σας στον Ιστότοπο, σε κοινωνικά δίκτυα, σε διαφημιστικό, προωθητικό ή άλλο σχετικό έντυπο, αν προηγουμένως δεν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, στην οποία θα ορίζεται ταυτόχρονα και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύει η συγκατάθεσή σας, μετά την πάροδο του οποίου η εικόνα σας θα διαγράφεται.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Εθνική Νομοθεσία, τους κανονισμούς και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ασκήσει δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να κατοχυρώσει ή να υπερασπισθεί τις έννομες αξιώσεις της, να προστατεύσει τα δικά της νόμιμα συμφέροντα, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 6 και 9 του Κανονισμού GDPR.

Πώς αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και για πόσο καιρό

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται με έντυπα ή με αυτοματοποιημένα μέσα, με εξασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και νομιμότητας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR, η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών δεδομένων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα προσωπικά δεδομένα σας, υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό αυτής της χρονικής περιόδου, βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που οι νομοθετικές διατάξεις είτε επιτρέπουν, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, είτε επιβάλλουν, ως εκ τούτου η Εταιρεία οφείλει να συμμορφωθεί με αυτές, καθώς και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων, του χρονικού περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Τα Προσωπικά Δεδομένων των ανήλικων που διαμένουν στο Ξενοδοχείο, υποβάλλονται πάντοτε από τους γονείς / κηδεμόνες που τα συνοδεύουν, με τη συγκατάθεση των οποίων πραγματοποιείται κάθε τυχόν επεξεργασία τους. Με την αναχώρηση των ανηλίκων από το Ξενοδοχείο, διαγράφονται τα στοιχεία τους, πλην εκείνων των οποίων η τήρηση απαιτείται από διατάξεις της νομοθεσίας.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την περιήγηση στον Ιστότοπο

Εάν επισκεφτείτε τον Ιστότοπο χωρίς να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες του, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας περιορίζεται στα προσωπικά δεδομένα περιήγησης, δηλαδή στα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον Ιστότοπο για τη λειτουργία του στο Διαδίκτυο (π.χ. διευθύνσεις IP), καθώς και στα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος παρακολούθησης των cookies. Η Εταιρεία συλλέγει αυτά τα δεδομένα (π.χ. αριθμός επισκεπτών στον Ιστότοπο, μέση χρονική διάρκεια παραμονής) από τον συνεργάτη της (τρίτος) που έχει αναλάβει τη λειτουργία του Ιστότοπου, μόνο για τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και την σωστή λειτουργία του. Η Εταιρεία δεν έχει καμία δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση συγκεκριμένου ατόμου (π.χ. MAC address ή IP). Αυτή τη δυνατότητα την έχει μόνον ο τρίτος συνεργάτης στον οποίο έχει ανατεθεί από την Εταιρεία η λειτουργία του Ιστότοπου, ο οποίος έχει πλήρως συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR και ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, δεν συλλέγει τις πληροφορίες αυτές για την ταυτοποίηση των χρηστών. Πλην όμως, δεδομένου ότι υφίσταται η δυνατότητα εντοπισμού του χρήστη μέσω της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχονται από τρίτους, τα ως άνω στοιχεία ενδέχεται να αποθηκευτούν από τον τρίτο συνεργάτη της Εταιρείας για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών ποινικών και αστικών αδικημάτων που διαπράττονται είτε σε βάρος του Ιστότοπου και της Εταιρείας είτε σε βάρος τρίτων, μέσω του Ιστότοπου ή χρησιμοποιώντας το Wi-Fi του Ξενοδοχείου. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται προσωρινά, για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Συνδέσεις (links) με άλλους ιστότοπους

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο της Εταιρείας που αναφέρεται  παραπάνω.

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις (links) προς άλλους ιστότοπους (ιστότοποι τρίτων), οι οποίοι ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει (πχ Air tickets, Web hotelier). Προκειμένου να έχετε άμεση γνώση και ενημέρωση για την καταχώριση, τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από κάθε έναν από αυτούς, παρακαλείστε να ενημερώνεστε για την Πολιτική Απορρήτου των ιστότοπων τρίτων με τους οποίους επιλέγετε να συνδεθείτε.

Πώς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία, κατάλληλα, ενδεδειγμένα και προβλεπόμενα από τον Κανονισμό GDPR οργανωτικά και τεχνικά 6μέτρα, για την ασφάλεια  των προσωπικών δεδομένων σας. Η Εταιρεία τηρεί τα συμπληρωμένα έντυπα σε χώρο με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση και χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας Η/Υ για την προστασία των ηλεκτρονικά καταχωρημένων προσωπικών δεδομένων σας, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας, με οποιονδήποτε τρόπο και αν είναι αυτά καταχωρημένα, να προστατεύονται από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, από παράνομη ή παράτυπη χρήση τους, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, καθώς και από κοινοποίηση χωρίς συγκατάθεση.

Ποια άτομα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν οι υπάλληλοι της Εταιρείας και το προσωπικό του Ξενοδοχείου, που πρέπει να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα σας για την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και την παροχή των ξενοδοχειακών υπηρεσιών που έχετε ζητήσει κατά την διαμονή σας στο Ξενοδοχείο.

Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη που παρέχουν στην Εταιρεία εμπορικές, επιχειρηματικές ή άλλες υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ξενοδοχείου και την υποστήριξη της Εταιρείας και του Ξενοδοχείου στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε (π.χ. τουριστικά γραφεία, γραφεία οργάνωσης εκδρομών, γραφεία οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων, γραφεία υποστήριξης του Ιστότοπου, γραφεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.  Τα τρίτα μέρη λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR, με τους οποίους είναι πλήρως συμμορφωμένοι.

Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε παραλήπτες που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προς την οποία η Εταιρεία οφείλει να συμμορφωθεί. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει το προσωπικά δεδομένα σας σε οποιαδήποτε αρμόδια Αστυνομική, Εισαγγελική και Δικαστική Αρχή, εφόσον της υποβληθεί σχετικό αίτημα ή της δοθεί σχετική εντολή.

Μεταφορά των προσωπικών δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι, όσον αφορά τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεταφορά θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού GDPR και μόνον σε χώρες που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων ή που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού GDPR. Μεταξύ άλλων, μπορείτε : να επιβεβαιώσετε την ύπαρξη ή μη των προσωπικών δεδομένων σας, να ελέγξετε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους, να ζητήσετε αντίγραφό τους και να απαιτήσετε τυχόν διορθώσεις τους, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή και τη διαγραφή τους, καθώς και να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας και άμεσου μάρκετινγκ (οι οποίες περιορίζονται επίσης σε συγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας). Μπορείτε επίσης, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να υποβάλλετε παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, αν τις θεωρείτε εσφαλμένες ή αναιτιολόγητες στο πλαίσιο της σχέσης σας με την Εταιρεία, καθώς και  να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή/και με τον ΥΠΔ στις Διευθύνσεις που αναγράφονται ανωτέρω, προκειμένου να υποβάλετε αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία και να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αλλάζει, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και να είναι σύμφωνη με τις εντολές και τις αποφάσεις που εκδίδουν κάθε φορά οι αρμόδιοι θεσμοί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επομένως σας συμβουλεύουμε να την διαβάζετε τακτικά, ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές του περιεχομένου της.

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με cookies που βοηθούν στην εξατομίκευση των μηνυμάτων και του περιεχομένου το οποίο βλέπεται κατά, και μετά, την επίσκεψη σας στον ιστότοπο πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο στκάτω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας.